Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Requirements included in the framework

10
ISO 27001

Salaus

10.1
ISO 27001

Salauksen hallinta

10.1.1
ISO 27001

Salauksen käytön periaatteet

10.1.2
ISO 27001

Salausavainten hallinta

11
ISO 27001

Fyysinen turvallisuus ja ympäristön turvallisuus

11.1
ISO 27001

Turva-alueet

11.1.1
ISO 27001

Fyysinen turva-alue

11.1.2
ISO 27001

Kulunvalvonta

11.1.3
ISO 27001

Toimistojen, tilojen ja laitteistojen suojaus

11.1.4
ISO 27001

Suojaus ulkoisia ja ympäristön aiheuttamia uhkia vastaan

11.1.5
ISO 27001

Turva-alueilla työskentely

11.1.6
ISO 27001

Toimitus- ja kuormausalueet

11.2
ISO 27001

Laitteet

11.2.1
ISO 27001

Laitteiden sijoitus ja suojaus

11.2.2
ISO 27001

Peruspalvelut

11.2.3
ISO 27001

Kaapeloinnin turvallisuus

11.2.4
ISO 27001

Laitteiden huolto

11.2.5
ISO 27001

Suojattavan omaisuuden poistaminen

11.2.6
ISO 27001

Toimitilojen ulkopuolelle vietyjen laitteiden ja suojattavan omaisuuden turvallisuus

11.2.7
ISO 27001

Laitteiden turvallinen käytöstä poistaminen ja kierrättäminen

11.2.8
ISO 27001

Ilman valvontaa jäävät laitteet

11.2.9
ISO 27001

Puhtaan pöydän ja puhtaan näytön periaate

12
ISO 27001

Käyttöturvallisuus

12.1
ISO 27001

Toimintaohjeet ja velvollisuudet