Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Learn more about the connected frameworks

No items found.

Other tasks from the same security theme

Tietojärjestelmän käyttöohjeiden ja tukipalvelujen kuvaaminen

Critical
High
Normal
Low

Omavalvontasuunnitelmassa on selvitettävä, miten on varmistettu, että tietojärjestelmän käyttäjällä on saatavilla tarpeelliset käyttöohjeet vähintään sillä kielellä, jonka osaaminen on vähimmäisvaatimus työtehtävässä toimimiselle.

Lisäksi omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, millaisia tukipalveluja on saatavissa järjestelmien käytön tueksi ja kuinka käyttäjät saavuttavat nämä tukipalvelut.

No items found.

Järjestelmien käyttöohjeiden noudattamisen valvonta

Critical
High
Normal
Low

Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava, miten organisaatio varmistaa, että tietojärjestelmiä käytetään valmistajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

No items found.

Käyttöohjeiden päivittäminen ja tiedottaminen muutosten yhteydessä

Critical
High
Normal
Low

On oltava kuvattuna toimintamalli, miten tietojärjestelmien käyttöohjeiden päivittäminen ja jakelu toteutetaan ohjelmistojen versiopäivitysten sekä muiden muutosten yhteydessä.

No items found.

Ohjeiden saatavuuden varmistaminen poikkeustilanteissa

Critical
High
Normal
Low

Omavaltontasuunnitelmassa on kuvattava, kuinka varmistetaan ohjeiden saatavuus poikkeustilanteesta huolimatta silloin, kun niitä tarvitaan.

No items found.