Learn more about the connected frameworks

I13

Ohjelmistoilla toteutettavat pääsynhallintatoteutukset

Other tasks from the same security theme

General rules for the procurement of data systems

Critical
High
Normal
Low

Whenever new data systems are acquired, a pre-defined procurement process and rules are followed. The rules ensure that the supplier is able to guarantee an adequate level of security, taking into account the priority of the system.

14.1.1: Information security requirements analysis and specification
ISO 27001
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
5.23: Information security for use of cloud services
ISO 27001
7.2 (MIL1): Manage Third-Party Risk
C2M2

Comprehensiveness of contractual terms for cloud service provisioning

Critical
High
Normal
Low

Agreement between a cloud service provider and the organization must include requirements for protecting the organization's data and the availability of services, e.g. in the following ways:

 • providing a solution based on generally accepted architecture and infrastructure standards in the industry
 • managing access rights to meet organizational requirements
 • implementing malware control and protection solutions
 • li>
 • processing and storage of the organization's sensitive data in approved locations (e.g. a certain country or legislative area)
 • providing support in the event of a data security breach
 • ensuring that the organization's data security requirements are met also in subcontracting chains
 • li>providing support in the collection of digital evidence
 • providing sufficient support when the organization wants to terminate the use of the service
 • required backup and secure management of backups, where applicable
 • information owned by the organization (possibly, e.g. source code, data filled/created for the service) restored upon request or when the service ends
 • notification requirement in relation to significant changes (such as infrastructure, important features, information location or use by subcontractors)
5.23: Information security for use of cloud services
ISO 27001

Hankitun järjestelmän koodin tarkistettavuus (ST III-II)

Critical
High
Normal
Low

Kaikki hankitun palvelun/sovelluksen/järjestelmän turvallisuuteen oleellisesti vaikuttava koodi on tarkastettavissa (esim. mahdolliset takaportit, turvattomat toteutukset).

I13: Ohjelmistoilla toteutettavat pääsynhallintatoteutukset

Security rules for the development and acquisition of data systems

Critical
High
Normal
Low

Whenever new data systems are acquired or developed, pre-defined security rules are followed, taking into account the priority of the system. The rules ensure that adequate measures are taken to ensure the security of the data and data processing in the system.

14.1.1: Information security requirements analysis and specification
ISO 27001
14.1.2: Securing application services on public networks
ISO 27001
14.2.5: Secure system engineering principles
ISO 27001
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
I13: Ohjelmistoilla toteutettavat pääsynhallintatoteutukset

Criteria for suppliers of high priority data systems

Critical
High
Normal
Low

The organization has defined the certifications or standards required of key partners. Commonly recognized standards related to cyber security include:

 • ISO 27001 (information security management system)
 • SOC2 (general security, also called SSAE 16)
 • ISO 27701 (data protection management system)
 • ISO 27017 (cyber security in cloud services) or ISO 27018 (data protection in cloud services)
 • other popular e.g. NIST (general), CSA (cloud software), PCI DSS (card payments and data)

Certifications required from partners can make organization's own partner management more efficient and provide good evidence of a particular level of security or privacy of the partner.

14.1.1: Information security requirements analysis and specification
ISO 27001
15.1.1: Information security policy for supplier relationships
ISO 27001
15.2.1: Monitoring and review of supplier services
ISO 27001
ID.SC-1: Cyber supply chain
NIST CSF
ID.SC-4: Audit suppliers and third-party partners
NIST CSF

Requiring a system description from suppliers of important information systems to be acquired

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on varmistettava jo ennakolta, että hankittavat tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia. Tämän varmistamiseksi tärkeä hankittavan tietojärjestelmän toimittajalta on vaadittava riittäviä turvallisuuteen liittyviä selvityksiä jo hankintavaiheessa.

Toimittajan tulee selvittää vähintään seuraavat:

 • Palvelusta on järjestelmäkuvaus. Palveluntarjoajan kuvauksen perusteella on pystyttävä arvioimaan kyseisen palvelun yleistä soveltuvuutta kyseiseen asiakkaan käyttötapaukseen. Järjestelmäkuvauksesta tulee käydä ilmi vähintään
 • Palvelun palvelu- ja toteutusmallit, sekä näihin liittyvät palvelutasosopimukset (Service Level Agreements, SLAs).
 • Palvelun tarjoamisen elinkaaren (kehittäminen, käyttö, käytöstä poisto) periaatteet, menettelyt ja turvatoimet, valvontatoimet mukaan lukien.
 • Palvelun kehittämisessä, ylläpidossa/hallinnassa ja käytössä käytettävän infrastruktuurin, verkon ja järjestelmäkomponenttien kuvaus.
 • Muutostenhallinnan periaatteet ja käytännöt, erityisesti turvallisuuteen vaikuttavien muutosten käsittelyprosessit.
 • Käsittelyprosessit merkittäville normaalikäytöstä poikkeaville tapahtumille, esimerkiksi toimintatavat merkittävissä järjestelmävikaantumisissa.
 • Palvelun tarjoamiseen ja käyttöön liittyvät roolit ja vastuunjako asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Kuvauksesta on käytävä selvästi esille ne toimet, jotka kuuluvat asiakkaan vastuulle palvelun turvallisuuden varmistamisessa. Palveluntarjoajan vastuisiin tulee sisältyä yhteistyövelvollisuus erityisesti poikkeamatilanteiden selvittelyssä.
 • Alihankkijoille siirretyt tai ulkoistetut toiminnot.


No items found.

System portfolio management and proactive design of portfolio

Critical
High
Normal
Low

Determined system portfolio management means a clear picture of the organization's system as a whole, the benefits of different systems and future needs.

The aim of system portfolio management is to achieve e.g.:

 • efficiency benefits by understanding the whole and e.g. the possibilities of integrations
 • eliminate duplication
 • save on unnecessary licensing costs
 • control the number of suppliers
 • facilitate staff guidance
14.1.1: Information security requirements analysis and specification
ISO 27001

Data processing agreement analysis for most important system providers

Critical
High
Normal
Low

The processing agreement binds the actions of the data processor (such as the system vendor).

It can be important for us to ensure an important partner takes responsibility of e.g. access control (logging) and data recovery at the end of the contract according to our preferred policies.

28. Processor
GDPR
14.1.1: Information security requirements analysis and specification
ISO 27001
15.1.2: Addressing security within supplier agreements
ISO 27001
5.19: Information security in supplier relationships
ISO 27001