Vähimpien oikeuksien periaate verkkojen vyöhykkeistämisessä

Critical
High
Normal
Low

Tietoliikenneverkon vyöhykkeistäminen ja suodatussäännöstöt on toteutettava vähimpien oikeuksien periaatteen mukaisesti ko. turvaluokan sisällä.

Turvallisuusluokkien IV-II käsittely-ympäristöissä vaatimus voidaan täyttää siten, että toteutetaan aiemmin mainittujen toimenpiteiden lisäksi:

4) Verkko-alueiden välistä liikennettä valvotaan ja rajoitetaan siten, että vain erikseen hyväksytty, toiminnalle välttämätön liikennöinti sallitaan (default-deny).

Connected other frameworks and requirements:
9.2 (MIL2): Implement Network Protections as an Element of the Cybersecurity Architecture
C2M2
No items found.