Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Toisen viranomaisen tietoaineistojen hyödyntäminen

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisen on pyrittävä hyödyntämään toisen viranomaisen tietoaineistoja, jos viranomaisella on oikeus saada tarvittavat tiedot toiselta viranomaiselta teknisen rajapinnan tai katseluyhteyden avulla.

Jos viranomaisella on oikeus saada toisen viranomaisen tietovarannosta, se ei saa vaatia asiakastaan esittämään tai toimittamaan tällaista todistusta tai otetta, ellei se ole välttämätöntä asian selvittämiseksi.

Connected other frameworks and requirements:
5 luku, 20 §: Tietoaineistojen kerääminen viranomaisen tehtäviä varten
No items found.