Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Physical access control to building, offices and other premises

Critical
High
Normal
Low

Secure areas of the organization cannot be accessed unnoticed. The premises are protected by appropriate access control. Only authorized persons have access to the secure areas.

Connected other frameworks and requirements:
F04: Kulkuoikeuksien hallinta
11.1.2: Physical entry controls
ISO 27001
11.1.1: Physical security perimeter
ISO 27001
PR.AC-2: Physical access control
NIST CSF
DE.CM-2: The physical environment monitoring
NIST CSF

Turvallisuusalueiden pääsyoikeuksien ja avaintenhallinnan menettelyt

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on määriteltävä alueen pääsyoikeuksien ja avainhallinnan menettelyt ja roolit. Pääsyn rajaaminen alueelle voidaan toteuttaa joko mekaanisesti, elektronisesti tai henkilökohtaiseen tunnistamiseen perustuen. Alueelle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii pääsyoikeuksien ja avainhallinnan menettelyistä. Alueen vara-avaimia säilytetään turvallisesti ja suljettuna sinetöityyn, sulkemispäiväyksellä ja kuittauksella varustettuun säilytyskuoreen tai vaihtoehtoisesti kulunvalvontaan liitetyssä avainkaapissa. Avaimet luovutetaan työtehtävään liittyen ja kuittausta vastaan. Menettely on kuvattu turvallisuuden hallintaohjeissa. Alueelle ei saa päästä alemman luokan tilaan sopivalla yleisavaimella.

Alueelle on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii seuraavista pääsyoikeuksien ja avainhallinnan menettelyistä.

  • pääsyoikeuksien ja avainten hallinnan menettelytavat ja roolit on luotu, dokumentoitu ja ohjeistettu.
  • pääsyoikeuksien ja avainten haltijoista on lista.
  • pääsyoikeudet tarkastetaan säännöllisesti ja ne pidetään ajan tasalla.
  • avainten ja kulkutunnisteiden lisätilauksia ja muutoksia koskevat toimet on vastuutettu.
  • avainkortteja, jakamattomia avaimia ja kulkutunnisteita säilytetään asianmukaisesti.
  • avaimen luovutusperuste kirjataan dokumenttiin.
  • avaimet luovutetaan vain itsenäisen pääsyoikeuden alueelle saaneelle henkilölle.
  • henkilöstössä tapahtuvat muutokset välittyvät tarvittaessa avainten hallintaoikeuteen.
Connected other frameworks and requirements:
4.3 (MIL1): Control Physical Access
C2M2

Monitasoisen suojauksen periaate

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio suunnittelee fyysiset turvatoimet monitasoisen suojaamisen periaatetta noudattaen. Monitasoisella suojaamisella tarkoitetaan sitä, että toteutetaan joukko toisiaan täydentäviä turvatoimia.

Esimerkiksi rakennuksen ulkoseinät ja kuori voivat muodostaa ensimmäisen turvallisuustason. Kulunvalvonta muodostaa seuraavan kerroksen ja korkeamman suojaustason tietoa käsitellään ainoastaan rakennuksen sisemmissä osissa, jotta tunkeutuminen tiloihin on estetty. Turvallisuustekniset ratkaisut (säilytysyksiköt, hälytysjärjestelmät, kameravalvonta, valaistus, jne.) täydentävät rakenteellisia ratkaisuja. Suunnittelussa otetaan huomioon ikkunat, ovet ja muut aukot.

Connected other frameworks and requirements:
F01: Fyysiset turvatoimet
4.3 (MIL1): Control Physical Access
C2M2
No items found.