Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Asiakirjajulkisuuskuvaus-raportin julkaisu ja ylläpito

Critical
High
Normal
Low

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä ja julkaistava kuvaus yleisessä tietoverkossa, siltä osin kun tiedot eivät ole salassapidettäviä.

Asiakirjakuvauksen avulla autetaan kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä ja kuvataan kansalaisille, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

Kuvauksen on sisällettävä tiedot:

  • organisaation tietovarannoista ja liittyvistä tietojärjestelmistä
  • tietovarannosta vastaavasta viranomaisesta
  • tietovarantojen sisältämistä tietoaineistoista tietoryhmittäin
  • hakutekijöistä, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea järjestelmistä
  • tietoaineistojen saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Digiturvamallin avulla asiakirjajulkisuuskuvaus voidaan muodostaa automaattisesti ja julkaista joko organisaation omilla verkkosivuilla tai vaihtoehtoisesti myös Tiedonhallintamalli.fi-sivustolla, kun kuvaukseen liittyvä dokumentaatio on muodostettu Digiturvamallissa.

Connected other frameworks and requirements:
6 luku, 28 §: Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi

Asiakirjojen julkisuutta tukeva tiedonhallintasuunnittelu

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisen on suunniteltava tietojärjestelmät, tietovarantojen tietorakenteet ja niihin liittyvä tietojenkäsittely siten, että asiakirjojen julkisuus voidaan vaivatta toteuttaa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi:

  • Selvittämällä tietovarantoihin kohdistuvat tiedonsaantivaatimukset
  • Tunnistaa tietovarantoihin liittyvät julkiset ja salassa pidettävät tiedot
  • Suunnittelemalla kuinka saatavuustarpeet voidaan toteuttaa vaarantamatta salassapitoa
  • Salassapitovaatimuksien huomiointi tietojärjestelmien hakutoiminnoissa
Connected other frameworks and requirements:
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
6 luku, 28 §: Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi
No items found.