Ohjeistukset työsuhteen elinkaaren huomioimiseksi

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on muodostanut ohjeistukset, joilla varmistetaan turvallisuutta eri työsuhteen elinkaaren vaiheissa. Ohjeistuksia koulutetaan ja valvotaan tarvittavien henkilöstöryhmien parissa (esim. esimiehet).

Menettelyohjeet voidaan kohdistaa työsuhteen eri elinkaaren vaiheisiin. Eri ohjeistuksia voivat olla esimerkiksi:

  • rekrytointiohjeet
  • perehdyttämisohjeet
  • työsuhteen aikaisten muutosten ohjeet
  • työsuhteen päättymisen ohjeet
  • ja ohjeet yksityiskohtaisempiin toimiin kuten esimerkiksi ohjeet käyttö- ja pääsyoikeuksien muutoksiin
Connected other frameworks and requirements:
T08: Työsuhteen elinkaaren huomioiminen
No items found.