Documenting and delegating ownership of own backup processes

Critical
High
Normal
Low

In connection with the data systems listing, we describe for which systems we are responsible for the implementation of the backup. The organization’s own backup processes are documented and an owner is assigned to each. The documentation includes e.g.:

 • which system is used for backing up data?
 • how are the backups protected (encryption, physical location)?
 • how long are the backups retained?
Connected other frameworks and requirements:
12.3: Backup
ISO 27001
12.3.1: Information backup
ISO 27001
I24: Varmuuskopiointi
PR.IP-4: Backups
NIST CSF
8.13: Information backup
ISO 27001

Salassa pidettävää tietoa sisältävien varmuuskopioiden suojaus (ST III-II)

Critical
High
Normal
Low

Varmuuskopioinnin tavoitteena on rajata menetettävän tiedon määrää ja pystyä palauttamaan tiedot tarpeeksi nopeasti ja luotettavasti.

Suojaustasoilla III-II toteutetaan seuraavat toimenpiteet varmuuskopioiden suojaamiseksi:

 • Varmuuskopiot käsitellään ja säilytetään niiden elinkaaren ajan vähintään ko. suojaustason järjestelmissä
 • Käsiteltäessä samalla varmistusjärjestelmällä tarkastusoikeuden varaavien eri omistajien tietoja, tarkastusoikeuden mahdollistavat erottelumenettelyt on toteutettava ko. suojaustason mukaisesti varmistusjärjestelmän liittymien ja tallennemedioiden osalta
 • Varmuuskopioiden siirtämiseen sovelletaan samoja toimintatapoja kuin muun tietoaineiston siirtämiseen
 • Varmistusmediat hävitetään ko. suojaustason mukaisesti
 • Varmuuskopioista on rekisterit ja varmuuskopioiden käsittely kirjataan sähköiseen lokiin, tietojärjestelmään, asianhallintajärjestelmään, manuaaliseen diaariin tai asiakirjaan
Connected other frameworks and requirements:
I24: Varmuuskopiointi

Salassa pidettävää tietoa sisältävien varmuuskopioiden suojaus (ST IV)

Critical
High
Normal
Low

Varmuuskopioinnin tavoitteena on rajata menetettävän tiedon määrää ja pystyä palauttamaan tiedot tarpeeksi nopeasti ja luotettavasti.

Suojaustasolla IV toteutetaan seuraavat toimenpiteet varmuuskopioiden suojaamiseksi:

 • Varmuuskopiot käsitellään ja säilytetään niiden elinkaaren ajan vähintään ko. suojaustason järjestelmissä
 • Käsiteltäessä samalla varmistusjärjestelmällä tarkastusoikeuden varaavien eri omistajien tietoja, tarkastusoikeuden mahdollistavat erottelumenettelyt on toteutettava ko. suojaustason mukaisesti varmistusjärjestelmän liittymien ja tallennemedioiden osalta
 • Varmuuskopioiden siirtämiseen sovelletaan samoja toimintatapoja kuin muun tietoaineiston siirtämiseen
 • Varmistusmediat hävitetään ko. suojaustason mukaisesti
Connected other frameworks and requirements:
I24: Varmuuskopiointi

Determining responsibilities for backing up important information assets

Critical
High
Normal
Low

With adequate backups, all important data and programs can be restored after a disaster or media failure. An important first step in a functional backup strategy is to identify who is responsible for backing up each piece of data. Determining the responsibility for backup is the responsibility of the owners of the information assets (systems, hardware).

If the backup is the responsibility of the partner, we will find out:

 • how comprehensively does the partner back up the data?
 • how the data can be recovered if necessary?
 • how the backups are agreed in the contracts?

If the backup is our own responsibility, we will find out:

 • whether the data backup process exists and is documented?
 • whether the coverage and implementation cycle of the backup is at the level required by the importance of the data?
Connected other frameworks and requirements:
12.3: Backup
ISO 27001
12.3.1: Information backup
ISO 27001
I24: Varmuuskopiointi
PR.IP-4: Backups
NIST CSF
8.13: Information backup
ISO 27001
No items found.