Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Salassa pidettävien tietojen etäkäyttö ja etähallinta (ST III-II)

Critical
High
Normal
Low

Etäkäytöllä tarkoitetaan organisaation toimitilojen ulkopuolelta tapahtuvaa tietojärjestelmien käyttöä esimerkiksi kannettavan tietokoneen kautta.

Suojastasojen III-II tietoja etäkäytettäessä:

  • Tietoja käsitellään käyttäen vain käyttöympäristöön hyväksyttyjä yhteyksiä ja laitteita, jotka on teknisesti tunnistettu laitetunnistuksen avulla, sekä vahvaa, vähintään kahteen tekijään perustuvaa käyttäjätunnistusta.
  • Henkilöstö on saanut ohjeistusta ja koulutusta turvalliseen etäkäyttöön.
  • Liikenne on salattu viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymällä salausmenetelmällä.
  • Tietovälineet (kiintolevyt, USB-muistit ja vastaavat) ovat koko ajan kuljettajansa hallussa, ellei niitä ole salattu viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymällä menetelmällä. Salassa pidettäviä tietoja ei avata matkalla eikä lueta julkisilla paikoilla.
  • Järjestelmien etäkäyttö rajataan viranomaisen hyväksymälle fyysisesti suojatulle alueelle.
Connected other frameworks and requirements:
I22: Etäkäyttö ja etähallinta

Salassa pidettävien tietojen etäkäyttö ja etähallinta (ST IV)

Critical
High
Normal
Low

Etäkäytöllä tarkoitetaan organisaation toimitilojen ulkopuolelta tapahtuvaa tietojärjestelmien käyttöä esimerkiksi kannettavan tietokoneen kautta.

Suojastason IV tietoja etäkäytettäessä:

  • Tietoja käsitellään käyttäen vain käyttöympäristöön hyväksyttyjä laitteita ja yhteyksiä sekä vahvaa, vähintään kahteen tekijään perustuvaa käyttäjätunnistusta.
  • Henkilöstö on saanut ohjeistusta ja koulutusta turvalliseen etäkäyttöön.
  • Tietovälineet (kiintolevyt, USB-muistit ja vastaavat) on joko salattu viranomaisen suojaustasolle hyväksymällä menetelmällä tai ne säilytetään vastaavantasoisesti suojaten tai ei jätetä valvomatta.
  • Liikenne on salattu viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymällä salausmenetelmällä.
Connected other frameworks and requirements:
I22: Etäkäyttö ja etähallinta

Definition of measures permitted in remote work

Critical
High
Normal
Low

Definition of the classification of permitted work, working hours and information to be used and definition of the internal systems and services to which the teleworker is granted access.

Connected other frameworks and requirements:
6.2.2: Teleworking
ISO 27001
I22: Etäkäyttö ja etähallinta
6.7: Remote working
ISO 27001
No items found.