Aineiston sähköinen välitys (TL IV-II)

Critical
High
Normal
Low

Aineiston sähköinen välitys kattaa esimerkiksi puhelimen, faksin, sähköpostin, pikaviestimet ja muut vastaavat tietoverkon kautta toimivat tiedonsiirtomenetelmät.

Sähköisen tietojen välittämisen turvaamiseksi organisaatio toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

  • Kun salassa pidettävää aineistoa siirretään hyväksyttyjen fyysisesti suojattujen alueiden ulkopuolella, aineisto / liikenne salataan viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymällä menetelmällä
  • Tilanteissa, joissa salassa pidettävää aineistoa siirretään fyysisesti suojattujen alueiden sisäpuolella
  • a) ko. turvallisuusluokan liikennekanava on fyysisesti suojattu (esimerkiksi kaapelointi, joka kulkee kokonaisuudessaan suppean, esimerkiksi vain yhden huoneen kattavan ko. suojaustason fyysisesti suojatun alueen sisällä), tai
  • b) aineisto suojataan viranomaisen erillishyväksyntään perustuen matalamman tason salauksella (esim. HTTPS)
Connected other frameworks and requirements:
I15: Aineiston sähköinen välitys
No items found.