Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Selection and use of malware detection software on all devices

Critical
High
Normal
Low

Centrally select and install malware detection and repair programs and update them regularly for preventive or regular scanning of computers and media.

Programs should check at least the following:

  • files received over the network or storage media are scanned for malware before use
  • email attachments and downloaded files are scanned for malware before use
  • websites are scanned for malware
Connected other frameworks and requirements:
I09: Haittaohjelmasuojaus
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
12.2: Protection from malware
ISO 27001
DE.CM-4: Malicious code detection
NIST CSF
8.7: Protection against malware
ISO 27001

Automatically updating and running malware prevention software

Critical
High
Normal
Low

Malware protection systems automatically check for and install updates at desired intervals and also run the desired scans at the selected frequency without needed user actions.

Connected other frameworks and requirements:
I09: Haittaohjelmasuojaus
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
12.2: Protection from malware
ISO 27001
DE.CM-4: Malicious code detection
NIST CSF
8.7: Protection against malware
ISO 27001

Laitteiden liityntöjen rajoittaminen (ST III-II)

Critical
High
Normal
Low

Vahvistaaksemme haittaohjelmilta suojautumiselta organisaatiomme on määritellyt lisätoimenpiteet korkeamman suojaustason tiedoille:

  • Arvioidaan tarve järjestelmien USB-porttien ja vastaavien liityntöjen käytölle.
  • Tilanteissa, joissa liityntöjen käytölle ei ole kriittistä tarkastelua kestävää perustetta, liitynnät poistetaan käytöstä.
  • Tilanteissa, joissa liityntöjen käytölle on kriittistä tarkastelua kestävät perusteet, arvioidaan tapauskohtaisesti edellytykset ja ehdot, minkä mukaisia laitteistoja ja välineitä (esim. USB-muisteja) järjestelmään voidaan kytkeä.
Connected other frameworks and requirements:
I09: Haittaohjelmasuojaus

Instructing and training staff regarding malware

Critical
High
Normal
Low

The organization regularly trains staff on the use of utilized malware protection, reporting malware attacks, and recovering from malware attacks.

Connected other frameworks and requirements:
12.2: Protection from malware
ISO 27001
7.2.2: Information security awareness, education and training
ISO 27001
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
I09: Haittaohjelmasuojaus
8.7: Protection against malware
ISO 27001
No items found.