Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Network segmentation and filtering practices within the classification level

Critical
High
Normal
Low

Tietoliikenneverkon vyöhykkeistäminen ja suodatussäännöstöt on toteutettava monitasoisen suojaamisen periaatteen mukaisesti.

Tietoliikenneverkon jakaminen ko. turvallisuusluokan sisällä erillisille verkkoalueille (vyöhykkeet ja segmentit) voi tarkoittaa esimerkiksi tietojen suojaamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista työasema- ja palvelinerottelua, kattaen myös mahdolliset hankekohtaiset erottelutarpeet.

Vaatimus voidaan täyttää alla mainituilla toimenpiteillä:

  • Tietoliikenneverkko on jaettu ko. turvallisuusluokan sisällä erillisiin verkko-alueisiin (vyöhykkeet, segmentit).
  • Verkkoalueiden välistä liikennettä rajoitetaan ja ympäristöön sisäänpäin tulevaan liikenteeseen noudatetaan default-deny sääntöä.
  • Tietojenkäsittely-ympäristössä on varauduttu yleisiin verkkohyökkäyksiin.
Connected other frameworks and requirements:
I02: Verkon vyöhykkeistäminen ja suodatussäännöstöt
9.2 (MIL1): Implement Network Protections as an Element of the Cybersecurity Architecture
C2M2
No items found.