Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Verkon rakenteellinen turvallisuus (TL III-II)

Critical
High
Normal
Low

Käsiteltäessä viranomaisen suojaustason III tai II salassapidettävää tietoa, toteutetaan tietojenkäsittely-ympäristön verkolle seuraavat toimenpiteet:

  • Tietojenkäsittely-ympäristö on erotettu muista ympäristöistä
  • Hallitun fyysisen turva-alueen ulkopuolelle menevä liikenne salataan viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymällä salausratkaisulla
  • Tietojenkäsittely-ympäristön kytkeminen muiden suojaustasojen ympäristöihin edellyttää viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymän yhdyskäytäväratkaisun käyttöä
Connected other frameworks and requirements:
I01: Verkon rakenteellinen turvallisuus

Verkon rakenteellinen turvallisuus (TL IV)

Critical
High
Normal
Low

Käsiteltäessä viranomaisen suojaustason IV salassapidettävää tietoa, toteutetaan tietojenkäsittely-ympäristön verkolle seuraavat toimenpiteet:

  • Tietojenkäsittely-ympäristö erotetaan muista ympäristöistä
  • Kytkettäessä tietojenkäsittely-ympäristö muiden suojaustasojen ympäristöihin käytetään vähintään palomuuriratkaisua
  • Hallitun fyysisen turva-alueen ulkopuolelle menevä liikenne salataan viranomaisen ko. suojaustasolle hyväksymällä salausratkaisulla
Connected other frameworks and requirements:
I01: Verkon rakenteellinen turvallisuus
No items found.