Palvelujen tuottamisen yhteydessä muodostuvan tietoaineiston rekisteröinti

Critical
High
Normal
Low

Muun kuin asiankäsittelyn yhteydessä muodostuvan tietoaineiston hallinta on järjestettävä siten, että tietoaineistosta muodostettavat asiakirjat ovat haettavissa jollakin tietokokonaisuudet yksilöivällä tunnuksella, jotta tiedot voidaan antaa siihen oikeutetulle vaivattomasti.

Viranomaisen on rekisteröitävä palveluja tuotettaessa muodostuvat asiakirjat ja muut tiedot viipymättä siten, että niiden muodostuminen palvelua tuotettaessa voidaan jälkikäteen todentaa.

Connected other frameworks and requirements:
6 luku, 27 §: Tietoaineistojen hallinta palveluja tuotettaessa
No items found.