Documentation of interfaces for data systems

Critical
High
Normal
Low

The organization maintains documentation of interfaces and other connections between data system and the data transmission methods used in the interfaces.

The documentation concerning the interfaces shall be reviewed regularly and after significant changes to data systems.

Connected other frameworks and requirements:
5 luku, 24 §: Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille
5 luku, 22 §: Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä
5 luku, 23 §: Katseluyhteyden avaaminen viranomaiselle
8.1.1: Inventory of assets
ISO 27001
DE.AE-1: Baseline of network operations
NIST CSF

Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille

Critical
High
Normal
Low

Viranomainen voi luovuttaa teknisten rajapintojen avulla tietoja muulle kuin toiselle viranomaiselle, jos tiedot saavalla toimijalla on erikseen laissa säädetty tiedonsaantioikeus ja oikeus käsitellä näitä tietoja.

Connected other frameworks and requirements:
5 luku, 24 §: Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille
No items found.