Documentation of interfaces for data systems

Critical
High
Normal
Low

The organization maintains documentation of interfaces and other connections between data system and the data transmission methods used in the interfaces.

The documentation concerning the interfaces shall be reviewed regularly and after significant changes to data systems.

Connected other frameworks and requirements:
8.1.1: Inventory of assets
ISO 27001
5 luku, 22 §: Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä
5 luku, 23 §: Katseluyhteyden avaaminen viranomaiselle
5 luku, 24 §: Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille
DE.AE-1: Baseline of network operations
NIST CSF

Katseluyhteyden avaaminen viranomaiselle

Critical
High
Normal
Low

Viranomainen voi avata katseluyhteyden toiselle viranomaiselle sellaisiin tietoihin, joihin katseluoikeuden saavalla viranomaisella on tiedonsaantioikeus. Katseluyhteyden suhteen tulee:

  • yhteyden rajoittua yksittäisiin hakuihin, jotka voivat kohdistua vain tiedonsaantioikeuden mukaisiin tietoihin
  • tietojen hakemisen yhteydessä selvittää tietojen käyttötarkoitus
  • tunnistaa automaattisesti poikkeava tietojen hakeminen
Connected other frameworks and requirements:
5 luku, 23 §: Katseluyhteyden avaaminen viranomaiselle
No items found.