Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Documentation of interfaces for data systems

Critical
High
Normal
Low

The organization maintains documentation of interfaces and other connections between data system and the data transmission methods used in the interfaces.

The documentation concerning the interfaces shall be reviewed regularly and after significant changes to data systems.

Connected other frameworks and requirements:
8.1.1: Inventory of assets
ISO 27001
5 luku, 22 §: Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä
5 luku, 23 §: Katseluyhteyden avaaminen viranomaiselle
5 luku, 24 §: Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille
DE.AE-1: Baseline of network operations
NIST CSF

Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisten on toteutettava säännöllinen tietojen luovuttaminen tietojärjestelmien välillä teknisten rajapintojen avulla, jos vastaanottavalla viranomaisella on tietoihin laissa säädetty tiedonsaantioikeus. Muuta toteutusta voidaan käyttää, jos teknisen rajapinnan toteuttaminen tai käyttö ei ole teknisesti tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista.

Jos luovutettavat tiedot ovat henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja, luovutettavien tietojen tapauskohtainen tarpeellisuus tai välttämättömyys tietoja saavan viranomaisen tehtävien hoitamiseksi on varmistettava teknisesti.

Connected other frameworks and requirements:
5 luku, 22 §: Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä
No items found.