Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Documentation of data sets for data stores

Critical
High
Normal
Low

The organization shall maintain a list of data sets contained in the data stores it manages.

The documentation shall include at least the following information:

 • Data systems and other means used to process the data sets
 • Key categories of data in the data set (and whether it contains personal data)
 • Data retention period (discussed in more detail in a separate task)
 • Information on archiving / disposal of data (discussed in more detail in a separate task)
Connected other frameworks and requirements:
T07: Tietojen luokittelu
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
4 luku, 15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen
6. Lawfulness of processing
GDPR
5. Principles relating to processing of personal data
GDPR

Turvallisuustoimenpiteiden määrittely tietoaineistojen turvallisuuden varmistamiseksi

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisen on varmistettava tarpeellisin tietoturvallisuustoimenpitein, että sen:

 • tietoaineistojen muuttumattomuus on riittävästi varmistettu
 • tietoaineistot on suojattu teknisiltä ja fyysisiltä vahingoilta
 • tietoaineistojen alkuperäisyys, ajantasaisuus ja virheettömyys on varmistettu
 • tietoaineistojen saatavuus ja käyttökelpoisuus on varmistettu
 • tietoaineistojen saatavuutta rajoitetaan vain, jos tiedonsaantia tai käsittelyoikeuksia on laissa erikseen rajoitettu
 • tietoaineistot voidaan tarvittavilta osin arkistoida
Connected other frameworks and requirements:
4 luku, 15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen

Designation of data set owners

Critical
High
Normal
Low

An owner is assigned to each data set. The owner is responsible for the life cycle of the information asset and is responsible for performing the management tasks related to that asset.

The owner's duties include e.g.:

 • ensuring the documentation of asset
 • ensuring appropriate protection of asset
 • regularly reviewing access rights
 • ensuring proper handling of information, also on disposal

The owner can delegate some of the tasks, but the responsibility remains with the owner.

Connected other frameworks and requirements:
32. Security of processing
GDPR
8.1.2: Ownership of assets
ISO 27001
18.1.3: Protection of records
ISO 27001
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
4 luku, 15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen

Tietoaineistojen arkistointi- tai tuhoamisprosessit säilytysajan päättyessä

Critical
High
Normal
Low

Tiedonhallintamallin tulee sisältää kuvaus tietoaineiston säilytysajasta sekä arkistoon siirtämisestä, arkistointitavasta ja arkistopaikasta tai tuhoamisesta. Tietoaineiston säilytysajan päättymisen jälkeen tietoaineistot on arkistoitava tai tuhottava viipymättä tietoturvallisella tavalla.

Tietoaineiston arkistointi- tai tuhoamisprosessi määritellään dokumentaation yhteydessä ja tietoaineiston omistaja vastaa sen toteutuksesta.

Connected other frameworks and requirements:
2 luku, 5 §: Tiedonhallintamalli ja muutosvaikutuksen arviointi
4 luku, 15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen
5 luku, 21 §: Tietoaineistojen säilytystarpeen määrittäminen

Tietoaineistojen turvalliset säilytystilat

Critical
High
Normal
Low

Tietoaineistoja on käsiteltävä ja säilytettävä toimitiloissa, jotka ovat tietoaineiston luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen liittyvien vaatimusten toteuttamiseksi riittävän turvallisia.

Digiturvamallissa tarkempia fyysiseen turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tarkastellaan työpöydän Fyysinen turvallisuus -moduulin alla.

Connected other frameworks and requirements:
4 luku, 15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen
No items found.