Free ebook: NIS2 ready using ISO 27001 best practices
Download ebook

Data system listing and owner assignment

Critical
High
Normal
Low

Organisation must maintain a listing of used data systems and their owners. Owner is responsible for completing the related documentation and possible other security actions directly related to the data system.

Data system documentation must include at least:

 • System purpose and linked responsibilities
 • System's data location (covered in a separate task)
 • System's maintenance and development responsibilities and linked partners (covered in a separate task)
 • When necessary system's access roles and authentication methods (covered in a separate task)
 • When necessary systems interfaces to other systems (covered in a separate task)
Connected other frameworks and requirements:
I06: Pääsyoikeuksien hallinnointi
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
24. Responsibility of the controller
GDPR
5. Principles relating to processing of personal data
GDPR
32. Security of processing
GDPR

Documentation of data sets for data stores

Critical
High
Normal
Low

The organization shall maintain a list of data sets contained in the data stores it manages.

The documentation shall include at least the following information:

 • Data systems and other means used to process the data sets
 • Key categories of data in the data set (and whether it contains personal data)
 • Data retention period (discussed in more detail in a separate task)
 • Information on archiving / disposal of data (discussed in more detail in a separate task)
Connected other frameworks and requirements:
T07: Tietojen luokittelu
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
4 luku, 15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen
6. Lawfulness of processing
GDPR
5. Principles relating to processing of personal data
GDPR

Identification and documentation of cyber security risks

Critical
High
Normal
Low

The organization proactively seeks to list and assess the likelihood and severity of various cyber security risks. The documentation shall include the following:

 • Description of the risk
 • Evaluated impact and likelihood of the risk
 • Tasks for managing the risk or other treatment options
 • Acceptability of the risk
Connected other frameworks and requirements:
T04: Turvallisuusriskien hallinta
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
24. Responsibility of the controller
GDPR
5. Principles relating to processing of personal data
GDPR
ID.GV-4: Processes
NIST CSF

General rules for the procurement of data systems

Critical
High
Normal
Low

Whenever new data systems are acquired, a pre-defined procurement process and rules are followed. The rules ensure that the supplier is able to guarantee an adequate level of security, taking into account the priority of the system.

Connected other frameworks and requirements:
14.1.1: Information security requirements analysis and specification
ISO 27001
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
5.23: Information security for use of cloud services
ISO 27001
7.2 (MIL1): Manage Third-Party Risk
C2M2

Designation of data set owners

Critical
High
Normal
Low

An owner is assigned to each data set. The owner is responsible for the life cycle of the information asset and is responsible for performing the management tasks related to that asset.

The owner's duties include e.g.:

 • ensuring the documentation of asset
 • ensuring appropriate protection of asset
 • regularly reviewing access rights
 • ensuring proper handling of information, also on disposal

The owner can delegate some of the tasks, but the responsibility remains with the owner.

Connected other frameworks and requirements:
32. Security of processing
GDPR
8.1.2: Ownership of assets
ISO 27001
18.1.3: Protection of records
ISO 27001
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
4 luku, 15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen

Viranomaisen tehtävien kannalta oleellisten tietojärjestelmien testaus ja vikasietoisuus

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisen tehtävien hoitamisen kannalta olennaiset tietojärjestelmät on tunnistettu. Olennaiseksi tunnistettujen tietojärjestelmien vikasietoisuus ja toiminnallinen käytettävyys varmistetaan riittävällä testauksella säännöllisesti.

Testaus voi sisältää sekä teknistä käytettävyystestausta että käyttäjillä suoritettavia käytettävyysarviointeja. Räätälöidyissä järjestelmissä käytettävyys tulisi määritellä ja suunnitella organisaatiossa hyväksytyn menetelmän mukaan. Valmisohjelmistojen käytettävyys tulisi testata hyväksymistestauksen yhteydessä.

Tietojärjestelmien häiriöihin on varauduttu nopean palautumisen varmistamiseksi. Palautumisessa hyödynnetään mekanismeja, joiden tavoitteena on reaaliaikainen tai lähes reaaliaikainen viansietokyky kriittisten järjestelmien saatavuuden ylläpitämiseksi.

Connected other frameworks and requirements:
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus

Defining and documenting cyber security metrics

Critical
High
Normal
Low

The organisation regularly evaluates the level of cyber security and the effectiveness of the information security management system.

Organisation has defined:

 • monitored metrics to provide comparable results on the development of cyber security level
 • persons responsible for the metering
 • methods, timetable and responsible persons for metrics reviewing and evaluation
 • methods to document metric-related evaluations and results

Effective metrics should be usable for identifying weaknesses, targeting resources better and assessing organisation's success / failure related to cyber security.

Connected other frameworks and requirements:
7.2.1: Management responsibilities
ISO 27001
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
9.1: Monitoring, measurement, analysis and evaluation
ISO 27001

Security rules for the development and acquisition of data systems

Critical
High
Normal
Low

Whenever new data systems are acquired or developed, pre-defined security rules are followed, taking into account the priority of the system. The rules ensure that adequate measures are taken to ensure the security of the data and data processing in the system.

Connected other frameworks and requirements:
I13: Ohjelmistoilla toteutettavat pääsynhallintatoteutukset
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
14.1.1: Information security requirements analysis and specification
ISO 27001
14.1.2: Securing application services on public networks
ISO 27001
14.2.5: Secure system engineering principles
ISO 27001

Asiakirjojen julkisuutta tukeva tiedonhallintasuunnittelu

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisen on suunniteltava tietojärjestelmät, tietovarantojen tietorakenteet ja niihin liittyvä tietojenkäsittely siten, että asiakirjojen julkisuus voidaan vaivatta toteuttaa.

Connected other frameworks and requirements:
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
6 luku, 28 §: Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi
No items found.