Identification and documentation of cyber security risks

Critical
High
Normal
Low

The organization proactively seeks to list and assess the likelihood and severity of various cyber security risks. The documentation shall include the following:

  • Description of the risk
  • Evaluated impact and likelihood of the risk
  • Tasks for managing the risk or other treatment options
  • Acceptability of the risk
Connected other frameworks and requirements:
T04: Turvallisuusriskien hallinta
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
24. Responsibility of the controller
GDPR
5. Principles relating to processing of personal data
GDPR
ID.GV-4: Processes
NIST CSF

Riskien käsittelyvaiheessa määriteltyjen tietoturvallisuustoimenpiteiden arviointi

Critical
High
Normal
Low

Tietoturvariskien hallintaa toteuttaessaan organisaation on tunnistettava käsittelyä vaativat riskit ja määriteltävä näille käsittelysuunnitelmat, jotka usein koostuvat uusista tietoturvallisuustoimenpiteistä.

Organisaatio on määritellyt, kuinka säännöllisesti arvioidaan kokonaisuutena määriteltyjä käsittelysuunnitelmia ja niiden oikeasuhtaisuutta riskeille täytettyihin arvioihin (riskin vakavuus ja todennäköisyys) verrattuna.

Connected other frameworks and requirements:
3.4 (MIL1): Respond to Cyber Risk
C2M2
No items found.